Box 3 staat volop in de aandacht

Het ‘Kerstarrest’ van de Hoge Raad zorgde ervoor dat de box 3-heffing volop in de aandacht staat. De tijdelijke regeling die nu is ontworpen ligt ook onder vuur. Lees hier alles wat je moet weten over de box 3-heffing. 

Afgelopen belastingjaren

Toen box 3 werd geïntroduceerd, was een rendement van 4% voor iedereen haalbaar. De afgelopen jaren veranderde dat. Vooral spaarders maakten nauwelijks winst op hun beleggingen, zij werden daardoor in box 3 geconfronteerd door een heffing die veel hoger was dan hun werkelijke rendement.

Het ‘beroemde’ Kerstarrest werd toen ingezet door de Hoge Raad om hier een eind aan te maken. Dit gebeurde voor de jaren 2017 tot en met 2020. Volgens de Hoge Raad mag er alleen box 3-heffing worden betrokken over het daadwerkelijke behaalde rendement.

Belastingrente

Heb je bezwaar gemaakt tegen de box 3-heffing over de belastingjaren 2017-2020? Dan is de Belastingdienst nu bezig met het verwerken van jouw bezwaarschriften. De vraag die daarop volgt, is: kun je aanspraak maken op de vergoeding van belastingrente?

“De Belastingdienst moet de rente vergoeden” – Hof Arnhem-Leeuwarden

Een recente uitspraak bij een zaak van Hof Arnhem-Leeuwarden maakt duidelijk dat de rente vergoed moet worden. De rechter stelde dat de belastingplichtige wél recht had op vergoeding vanwege de Europese mensenrechten. Nederland moest in dit geval de belastingrente vergoeden.

Niet-bezwaarmakers

Maar wat als je geen bezwaar hebt gemaakt tegen de box 3-heffing?

Proefprocedure

Het kabinet was niet van plan om de groep niet-bezwaarmakers te compenseren, toch gaf de Belastingdienst aan wél een vergoeding te geven voor de jaren 2017-2020. Met als eis dat de Hoge Raad het wettelijk vereist heeft gemaakt. Hiervoor wordt een proefprocedure gevoerd.

Iedereen doet mee

Als je aanspraak wil maken op deze vergoeding hoef je niet alsnog bezwaar te maken. Je hoeft ook geen verzoek in te dienen. De Belastingdienst maakte namelijk de ‘procedure massaal bezwaar plus’. Dit houdt in dat ook belastingplichtigen zonder bezwaar of een verzoek, zullen profiteren van een mogelijk gunstige gerechtelijke uitspraak.

Heb je later wel bezwaar gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2020? Dan krijg je een informatiebrief van de Belastingdienst waarin staat dat het bezwaarschrift is ontvangen en dat je automatisch mee doet aan de procedure.

Vanaf belastingjaar 2021

Vanaf 2021 geldt de ‘spaarvariant’. Hierin wordt de daadwerkelijke verdeling van het box 3-vermogen aangehouden. Voor elke vermogenssoort wordt dus een ander rendementspercentage aangehouden. Heb je dus alleen spaargeld? Dan wordt je tegen een zeer laag rendement aangeslagen. Helaas geldt dat voor andere beleggingen niet zo.

Er zit een groot verschil tussen de heffing over spaargeld (0,36%) en de heffing over andere bezittingen (6,17%). Maar wanneer is een bezitting dan ‘spaargeld’?

  • Het moet banktegoed zijn
  • Zo ook bijvoorbeeld een tegoed op de Vereniging van Eigenaars

Voorbeeld box 3-heffing

Je bent alleenstaand en hebt een box 3-vermogen van €600.000. Dit bestaat voor €200.000 uit spaargeld en voor €400.000 aan beleggingen.

Allereerst bepalen we het rendement per vermogenssoort aan de hand van forfaitaire rendementen. In 2023 bedraagt het rendement voor spaargeld 0,35% en voor beleggingen en andere bezittingen 6,17%.

  • Spaargeld €200.000 x 0,36% = €720
  • Beleggingen: €400.000 x 6,17 = €24.680
  • Totaal belastbaar rendement is €25.400

Daarna wordt de grondslag voor box 3 berekend, er wordt gekeken naar het vermogen. Voor een alleenstaande is het heffingsvrije vermogen €57.000, wat de grondslag €543.000 maakt. Dit moet als percentage van het totale vermogen worden weergeven: 543/600 = 91%.

Om de box 3-heffing te berekenen vermenigvuldig je het belastbaar rendement met het percentage van de grondslag. Daar bereken je vervolgens 32% belasting over. Dit leidt tot een box 3-heffing van €25.400 x 91% x 31% = €7.396.

Is deze spaarvariant houdbaar?

Of deze spaarvariant houdbaar is, dat is nog maar de vraag. Stel namelijk dat je een vordering hebt op een derde tegen 2%. Waarom mag de Belastingdienst je dan tegen 6,17% belasten? Een terechte vraag, waar het laatste woord nog niet over gesproken is!

Nieuwe wetgeving

Deze spaarvariant blijft ten minste tot dat er een nieuwe vermogensbelasting wordt ingevoerd. En dat is op zijn vroegst in 2026. Politiek is er de wens om over te gaan op een heffing tegen werkelijk rendement, of dat ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden is nog zeer twijfelachtig. Houd onze pagina in de gaten voor de updates.

Hulp nodig?

Wij willen als tip meegeven om alvast een bezwaarschrift tegen de box 3-heffing in te dienen, mocht het werkelijk rendement van het box 3-vermogen vanaf 2021 lager zijn dan het fictieve rendement in box 3. Om de boot niet te missen! Heb je andere vragen, óf wil je dat we met je meekijken? Dat kan. Je kunt contact met ons opnemen via 071 890 6066 of info@vanzaken.nl.

Bron: Tips & advies

2022年における税務調査の増加

2022年における税務調査の増加

最新の年次報告書によると、2022年における企業の税務調査件数は前年に比べて増加している。本稿では、税務調査を円滑に進めるためのアドバイスを以下の通り提供する。

Lees meer

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Array

De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.