Steunmaatregelen derde kwartaal 2021

De overheid heeft een steunpakket opgezet voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Veel bestaande regelingen zijn verlegd tot en met september 2021. Wij praten je bij over de belangrijkste wijzigingen en voorwaarden.

NOW

   NOW-3  NOW-4
 Omzetverlies  20%  20%
Subsidiepercentage 85% 85%
 Maximum salaris  2 x maximum dagloon  2 x maximum dagloon
 Vrijstelling loonsomdaling  10%  10%
 Opslag werkgeverslasten  40%  40%

De loonsubsidie NOW is verlengd tot en met september 2021 en ieder kwartaal aan te vragen.

Het maximale vergoedingspercentage blijft 85%. De loonsomvrijstelling bedraagt 10% van de loonsom. Je krijgt loonsteun bij 20% of meer omzetverlies. De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW-4 is februari 2021 omdat dit een representatiever beeld van de huidige loonsom geeft dan juni 2020.

Met ingang van de NOW-3 telt een door de ondernemer ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten niet langer als omzet voor de NOW. De NOW-3 geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

TVL

   Tweede Kwartaal 2021  Derde kwartaal 2021
 Omzetverlies, minimaal  30%  30%
 Subsidiepercentage  100%  100%
 Maximum bedrag mkb*  € 550.000  € 550.000
 Maximum grote bedrijven*  € 1.200.000  € 600.000

 Overig

* maximum subsidiebedrag voor   hele steunperiode is € 1,8 miljoen

 • Minimum vergoeding € 1.500
 • Mkb en niet-mkb
 • Vaste-lastendrempel € 1.500
 • Minimum vergoeding € 1.500
 • Mkb en niet-mkb
 • Vaste-lastendrempel € 1.500

Wanneer je door de coronacrisis minimaal 30% minder omzet maakt, kom je in aanmerking voor de TVL.

Het kabinet verlengt de TVL per 1 juli 2021 met één kwartaal (TVL-3), zonder aanpassingen in de regeling. Ook niet-mkb bedrijven en ondernemingen die tussen 15 maar 2020 en 30 juni 2020 zijn gestart, kunnen in het derde kwartaal gebruik maken van de regeling. Het maximumbedrag dat een mkb-ondernemer kan ontvangen blijft € 550.000. Voor grote bedrijven wordt dit € 600.000.

Ook blijft het mogelijk om als referentiekwartaal voor het derde kwartaal van 2020 in plaats van voor het derde kwartaal van 2019 te kiezen. Voor het tweede kwartaal wordt het maximum subsidiebedrag voor grote bedrijven verhoogd naar € 1,2 miljoen. Er komt geen extra subsidieregeling voor het grootbedrijf.

Tozo

De Tozo is verlengd tot 1 oktober 2021. De voorwaarden voor het recht op uitkering wijzigen niet. Wel zal meer dan voorheen de focus liggen op het ondersteunen, activeren en stimuleren van ondernemers zodat zij zo snel mogelijk geen hulp meer nodig hebben.

Terugbetaling lening bedrijfskapitaal

De datum van de start van de terugbetaling van een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal wordt met zes maanden uitgesteld tot 1 januari 2022. Er is geen rente verschuldigd over de lening. De termijn waarbinnen de lening moet worden terugbetaald wordt verlengd van 42 naar 60 maanden.

TONK

Ook de TONK wordt met drie maanden verlengd. Gemeenten hebben, als uitvoerders van de TONK, vrijheid met betrekking tot het vastellen van hoe hoog jouw vermogen mag zijn. Ook kunnen gemeenten zelf (aanvullende) voorwaarden bepalen.

Fiscale maatregelen

Ook verlengt de overheid verschillende fiscale maatregelen, namelijk:

 1. het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 2. het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
 3. de onbelaste reiskostenvergoeding;
 4. de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
 5. het btw-nultarief op mondkapjes;
 6. de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel;
 7. het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits; en
 8. het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een betaalpauze.

Deze verlenging geldt tot 1 oktober 2021. Het tijdelijk verlaagde btw-tarief op online sportlessen loopt door voor groepslessen, totdat deze binnen weer zijn toegestaan.

Wat loopt af?

Het urencriterium en de versoepelde regeling voor uitstel van betaling van belastingen worden beide niet verlengd. Vanaf 1 juli 2021 tellen enkel de daadwerkelijk aan de onderneming bestede uren voor het urencriterium. Ook moeten ondernemers vanaf 1 juli 2021 op tijd aan nieuwe fiscale betalingsverplichtingen voldoen. De onder de uitstelregeling opgebouwde belastingschuld moet met ingang van 1 oktober 2022 worden afgelost.

Invorderingsrente

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, bedraagt sinds 23 maart 2020 0,01%. Het kabinet kiest ervoor om de invorderingsrente stapsgewijs te verhogen, per 1 januari 2022 wordt dit 1%. Per 1 juli 2022 gaat de invorderingsrente naar 2%, per 1 januari 2023 naar 3%, om per 1 januari 2024 uit te komen op 4%.

Overige maatregelen

Diverse kredietgarantieregelingen zijn verlengd tot en met 31 december 2021: de BMKB-C, KKC, GO-C en de regeling Overbruggingskredieten via Qredits. Dit is in lijn met het verlengde EU-staatssteunkader.

Beëindiging Garantieregeling Herverzekering Leverancierskredieten

Per 1 juli 2021 stopt de overheid met de garantieregeling herverzekeringsovereenkomst tussen de Staat en zeven particuliere kredietverzekeraars. Dit is dankzij de huidige marktinformatie niet langer noodzakelijk volgens de regering. 

 

Bron: Ministerie van Financiën, publicatie 26-05-2021
Verlenging NOW-regeling: NOW-4

Verlenging NOW-regeling: NOW-4

Tot en met 30 september 2021 kun je een aanvraag voor de NOW-4 indienen bij het UWV. Lees hier wat hetzelfde blijft en wat juist verandert ten opzichte van de NOW-1, -2 en -3. Omzetverliesplafond In het derde kwartaal van 2021 geldt een omzetverliesplafond. De grens...

Lees meer
Vraag nu de TVL aan over het derde kwartaal van 2021

Vraag nu de TVL aan over het derde kwartaal van 2021

Ondernemers kunnen sinds 31 augustus 2021 de TVL over het derde kwartaal van 2021 aanvragen. Op 26 oktober om 17.00 uur sluit het aanvraagloket weer.  Voorwaarden TVL Ondernemers komen enkel in aanmerking voor de tegemoetkoming op basis van de TVL wanneer zij door de...

Lees meer
Wijziging btw-regeling voor e-commerce per 1 juli 2021

Wijziging btw-regeling voor e-commerce per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 wordt de btw-regeling voor e-commerce ingrijpend gewijzigd. Ook voor afstandsverkopen aan particulieren in andere EU-landen brengt dit gevolgen met zich mee. Wanneer je gebruik maakt van deze regeling moet je wellicht dus ook een en ander regelen. Wij...

Lees meer

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen