Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’er, dit zijn de hoofdlijnen

De hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, dat heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet. Er moet een verplichte verzekering voor zelfstandigen komen, over de invulling hiervan heeft de Stichting van Arbeid advies uitgebracht. Volgens het UWV en de Belastingdienst, de beoogde uitvoerders van de regeling, is de uitvoering te complex.

Focus op haalbaarheid

Omdat een verplichte verzekering voor zzp’ers tegen arbeidsongeschiktheid van groot belang is, ligt de focus op wat wel haalbaar is. Het uitgangspunt is dan ook een eenvoudige verzekering voor iedereen die winst uit onderneming geniet, zonder uitzonderingen of keuzemogelijkheden en met een uniform premiepercentage. Daarbij wordt uitgegaan van een aan de WIA gelijke, uniforme wachttijd. De uitkering en claimbeoordeling vinden plaats op basis van de WIA. Waar dat niet lukt, wordt aansluiting gezocht bij de vroegere Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz). De hoogte van de uitkering is in principe gebaseerd op het inkomen van de zelfstandige in het kalenderjaar voorafgaand aan zijn eerste ziektedag. De uitkering is gemaximeerd op 100% van het wettelijk minimumloon.

Mogelijkheid tot één private verzekering

Stichting van de Arbeid adviseert het naast elkaar bestaan van publieke en private verzekeringen. Hierdoor krijgen zzp’ers de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten, die aansluit bij de individuele behoefte. De mogelijkheid van een opt-out voor de publieke verzekering zorgt ervoor dat een zelfstandige die meer dekking wil dan de publieke verzekering biedt, kan kiezen voor één private verzekering als hier de voorkeur naar uitgaat.

Of zelfstandigen toegang kunnen krijgen tot een bedrijfsarts en goede arbozorg wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan. Er moet voorkomen worden dat de kosten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering leiden tot een slechtere netto-inkomenspositie van de zelfstandige. Onderzocht wordt in welke mate verwacht mag worden dat zelfstandigen de te betalen premie kunnen doorberekenen aan hun opdrachtgevers. De minister ziet geen heil in het heffen van een verplichte bijdrage bij de opdrachtgever.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verplichte verzekeringen voor ondernemingen en zzp’ers? Onze adviseurs helpen u graag bij alle vraagstukken. Zij zijn bereikbaar op info@vanzaken.nl of 071 890 6066.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021

De overheid heeft een steunpakket opgezet voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Veel bestaande regelingen zijn verlegd tot en met september 2021. Wij praten je bij over de belangrijkste wijzigingen en voorwaarden. NOW    NOW-3  NOW-4  Omzetverlies...

Lees meer
Wijziging btw-regeling voor e-commerce per 1 juli 2021

Wijziging btw-regeling voor e-commerce per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 wordt de btw-regeling voor e-commerce ingrijpend gewijzigd. Ook voor afstandsverkopen aan particulieren in andere EU-landen brengt dit gevolgen met zich mee. Wanneer je gebruik maakt van deze regeling moet je wellicht dus ook een en ander regelen. Wij...

Lees meer

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen