De 6 belangrijkste Prinsjesdagnieuwtjes voor ondernemers

Op 15 september was het Prinsjesdag. Op deze dag begon het nieuwe werkjaar van de regering en werden de Miljoenennota en Rijksbegroting gepresenteerd. Wij zetten graag het belangrijkste nieuws voor ondernemers voor je op een rij.

1. Verlaging zelfstandigenaftrek

In 2019 werd al duidelijk dat de zelfstandigenaftrek de komende negen jaar zou verlagen naar € 5.000. In het Belastingplan 2021 geeft het kabinet echter aan dat dit sneller gaat gebeuren. Per 1 januari 2021 wordt de zelfstandigenaftrek met € 360 per jaar verlaagd. In 2028 met € 390 en vanaf 2029 met € 110, zodat deze in 2036 € 3.240 bedraagt. Als een ondernemer voor de inkomstenbelasting aan het urencriterium van 1.225 uur voldoet, komt hij voor de zelfstandigenaftrek van € 7.030 (2020) in aanmerking.

2. VPB-tarieven 2020 – 2022

De komende jaren kan het mkb langer genieten van het lage tarief in vennootschapsbelasting (VPB). De schijf met het lage tarief wordt opgerekt tot € 395.000 in 2021. Zo zien de VPB-tarieven er voorlopig uit:

  2020 2021 2022
Laag tarief 16.5% (tot € 200.000) 15% (tot € 245.000) 15% (tot € 395.000)
Hoog tarief 25% 25% 25%

3. Vrije ruimte WKR omhoog én omlaag

Eind april kondigde het kabinet aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) te verruimen naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Dit is nu bevestigd in het Belastingplan 2021. Deze eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. Tegelijkertijd stelt het kabinet in het Belastingplan voor om het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000 te verlagen. Het percentage gaat dan per 1 januari 2021 van 1,2% naar 1,18%. Vooral voor grote organisaties is dit nadelig.

4. Tarief 1e schijf inkomstenbelasting daalt in 2021

Belastingplichtigen tot en met een inkomen van € 68.507 betalen in 2021 37,10% aan loonbelasting of inkomstenbelasting, daarboven zijn ze 49,50% kwijt. Maar niet het hele bedrag heeft dezelfde opbouw van dit percentage. De 37,10% van de 2e schijf bestaat namelijk volledig uit belasting, terwijl dit tarief voor de 1e schijf is opgebouwd uit 9,45% inkomstenbelasting en 27,65% premie volksverzekeringen. Voor werknemers die alleen loon- of inkomstenbelasting verschuldigd zijn of alleen verzekerd zijn voor de volksverzekeringen, is het onderscheid tussen de schijven dus nog van belang. Ook voor AOW-gerechtigden is het tarief van de 1e schijf van de inkomstenbelasting anders dan dat van de 2e schijf.

5. Eigenwoningforfait zakt in 2021 naar 0,50%

Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling bij je inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor woningeigenaren. Naast het optellen van het eigenwoningforfait bij het inkomen mag een eigenwoningeigenaar bepaalde kosten die hij maakt voor de eigen woning, zoals de hypotheekrente, in aftrek brengen op zijn inkomen. In de Sleuteltabel, onderdeel van het Belastingplan 2021, is te lezen dat het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 (2020: € 1.090.000) zakt van 0,60% naar 0,50% in 2021. Het eigenwoningforfait vanaf € 1.110.000 blijft, zoals afgelopen jaar, 2,35%.

6. Vrijstelling box 3 gaat naar € 50.000

In het nieuwe wetsvoorstel over box 3 van de inkomstenbelasting dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt, staat dat de vrijstelling naar € 50.000 in 2021 gaat. Het tarief gaat naar 31% (nu nog 30%). De schijven ondergaan ook een aanpassing. De eerste schijf loopt volgend jaar van € 0 tot € 100.000, de tweede van € 100.000 tot € 1 miljoen en de derde is alles boven de € 1 miljoen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de veranderingen in 2021 of ander Prinsjesdagnieuws? De adviseurs van Van Zaken helpen jou graag. Je kunt contact met ons opnemen via 071 890 6066 of info@vanzaken.nl.

 

Bron: Rendement Online

Eindejaarstip: vrije ruimte WKR tijdelijk opnieuw verhoogd

Eindejaarstip: vrije ruimte WKR tijdelijk opnieuw verhoogd

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020....

read more
Vertraging aanpak schijnzelfstandigheid zzp’ers

Vertraging aanpak schijnzelfstandigheid zzp’ers

De Belastingdienst en de inspectie zouden vanaf 1 januari weer streng controleren op de inzet van zzp'ers. Nu zal dat op z'n vroegst op 1 oktober zijn.  Kritiek zzp'ers Er is veel kritiek op de inzet van zzp'ers. Vaak zijn ze in naam zelfstandig ondernemer, maar...

read more
Investeringsaftrek 2020

Investeringsaftrek 2020

Je kan het zomaar vergeten door alle coronaperikelen: de investeringsaftrek 2020. Wat moet je doen om deze voor 2020 niet op het nippertje mis te lopen? Wanneer investeren? Als je in 2020 minimaal € 450, maar maximaal € 2400 geïnvesteerd hebt in bedrijfsmiddelen, is...

read more

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen