Aanvullende crisismaatregelen Q4 2021

Het kabinet heeft de volgende beslissingen genomen omtrent de steunmaatregelen voor Q4 van 2021. De TVL is opengesteld en wordt voor het vierde kwartaal verlengd, NOW-5 wordt in gang gezet en de regeling voor belastinguitstel wordt verlengd.

NOW-5

De NOW-5-regeling is vrijwel gelijk aan de NOW-4 en geldt voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021.

Om in aanmerking te komen voor de NOW-5 moet de werkgever aan kunnen tonen dat:

  • het omzetverlies 20% bedraagt
  • het subsidiepercentage 85% is
  • de forfaitaire opslag voor werkgeverslasten 40% betreft
  • het te vergoeden loon van de werknemers maximaal twee keer het maximumdagloon is

Het omzetverlies wat maximaal vergoed dient te worden is daarbij 80%. De maand waarin de loonsom gemeten wordt, de referentiemaand, is september 2021. Als referentie voor het bepalen  van het omzetverlies gebruiken we 1/6 van het jaar 2019.

Starters

Ben je jouw onderneming gestart tussen 1 februari 2020 en 1 juli 2021? Dan kun je de periode tussen 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 021 als referentieperiode hanteren. Ondernemingen die na 1 juli, maar voor 1 oktober 2021 zijn gestart, kunnen hun referentieomzet berekenen oever de periode vanaf de eerste volledige kalendermaand met omzet tot en met 31 oktober 2021. Deze omzet wordt omgerekend naar twee maanden.

Bij de NOW-5-aanvraag kunnen werkgevers niet kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Hier wordt altijd de omzetverlies over november en december 2021 berekend. Hierbij geldt een maximale daling van de loonsom van 15%, zonder gevolgen voor de NOW-subsidie. Voorheen, in de NOW-3 en NOW-4, was dit 10%.

Heb je een voorschot of definitieve subsidie van € 125.000? Dan geldt een bonus- en divendenverbod voor 2021, en een inkoopverbod voor eigen aandelen. Bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau geldt het dividendverbod voor het gehele concern. Het bonusverbod geldt in die gevallen voor het bestuur en de directie van het concern en de aanvragende entiteit.

Tijdens de NOW-5 blijft de regeling voor werktijdverkorting van kracht voor niet-coronagerelateerde aanvragen.

Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers in december al de NOW-5 kunnen aanvragen en dat de voorschotten nog in die maand betaald kunnen worden. De definitieve vaststelling van de NOW-5 kan vanaf 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023 worden aangevraagd.

TVL

Voor mkb-ondernemingen wordt het maximale subsidiebedrag verhoogd naar € 550.000 voor het vierde kwartaal. Voor grote ondernemingen geldt een maximaal bedrag van € 600.000. Het subsidiepercentage wordt verhoogd van 85 naar 100.

Fiscale maatregelen

Uitstel betaling belastingen

Daarnaast verlengt het kabinet het uitstel van betaling van belastingen over het vierde kwartaal van 2021. Deze verlenging geldt voor ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Heb je eerder nog geen uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aangevraagd? Of heb je jouw uitgestelde belastingschuld al volledig voldaan? Ook dan kun je uitstel van betaling aanvragen voor de belastingen over het vierde kwartaal.

Invorderingsrente

Per 1 januari 2022 zou de invorderingsrente stijgen van 0,01% naar 1%. Dit gaat niet door. Zie onderstaande tabel voor de stapsgewijze stijging van de invorderingsrente.

  1 januari 2022 1 juli 2022 1 januari 2023 1 juli 2023 1 januari 2024
Oude regeling 1% 2% 3% 3% 4%
Nieuwe regeling 0,01% 1% 2% 3% 4%

Grensarbeiders

Het kabinet heeft met België en Duitsland afspraken gemaakt voor grensarbeiders. Thuiswerkdagen worden behandeld als dagen die zijn gewerkt in het land waar de arbeider normaliter zijn werk zou hebben verricht. Deze afspraken lopen tot en met 31 december 2021, Nederland benadert beide landen voor een verdere verlenging.

Vangnet zelfstandigen

In de vorm van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen is er inkomensondersteuning voor zzp’ers. Met ingang van 1 januari 20222 wordt het Besluit weer zonder wijzigingen doorgevoerd.

Extra informatie

Wil je meer weten over de aanvullende maatregelen en wat deze voor jou(w bedrijf) betekenen? Neem contact op met onze adviseurs via 071 890 6066 of info@vanzaken.nl.

 

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Prinsjesdag: veranderingen voor ondernemers

Prinsjesdag: veranderingen voor ondernemers

De kabinetsplannen, begroting en fiscale maatregelen voor volgend jaar zijn bekend! De noodzaak voor een beter ondernemersklimaat werd hierin onderstreept. We sommen de belangrijkste gevolgen hieronder voor je op. 

Lees meer

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen