Corona-update: voor particulieren en het mkb

Zowel voor particulieren als voor ondernemers gelden verschillende versoepelingen en maatregelen. Wij praten je graag bij over het laatste nieuws. 

Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden

Ondernemers kunnen op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden. Dit tijdelijke versoepelde beleid is verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers kunnen tot die datum uitstel of verlenging van verleend uitstel aanvragen. De datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen is verschoven van 1 juli naar 1 oktober 2021. De aflossing moet binnen 36 maanden gedaan worden. 

Afwijkende regelingen omzetbelasting

In verband met de coronacrisis gelden in de omzetbelasting enkele afwijkende regelingen:

  • De toepassing van het btw-nultarief op de levering van mondkapjes, COVID-19-vaccins en -testkits en op de uitleen van zorgpersoneel is verlengd tot 1 juli 2021.

  • Het toepassen van het verlaagde btw-tarief op de sportlessen, die sportscholen online aanbieden, loopt door totdat de verplichte sluiting van sportscholen wordt opgeheven. 

Urencriterium 2021

 Als je als ondernemer voldoet aan het urencriterium, heb je recht op verschillende ondernemersfaciliteiten. Dit betekent dat een ondernemer ten minste 1.225 uren en de helft van zijn arbeidstijd per kalenderjaar moet besteden aan zijn onderneming. 

In 2020 gold een versoepeling van het urencriterium. Ook voor het eerste halfjaar van 2021 geldt deze versoepeling. Ondernemers worden in deze periode geacht ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed. In het geval van ondernemers, die de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid claimen, gaat het om ten minste 16 uren per week. 

Seizoensgebonden ondernemers

Verricht jij seizoensgebonden werkzaamheden? Dan wordt in het eerste halfjaar geacht dat je het aantal uren hebt besteed dat je in andere jaren besteedde aan de onderneming. Je kunt aan de hand van de urenadministratie van 2019 beoordelen of je in het eerste halfjaar van 2021 aan het urencriterium voldoet. 

Particulieren

Verlenging betaalpauze hypotheek

De goedkeuring betreffende het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters die van hun hypotheekverstrekker een betaalpauze hebben gekregen, is verlengd tot en met 30 juni 2021.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Huishoudens die te maken hebben met een terugval in hun inkomen en daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen, komen in aanmerking voor de TONK. Hier zitten verschillende voorwaarden aan verbonden. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

De regeling kent de volgende contouren:

  • De focus ligt op woonkosten. Dat wil niet zeggen dat vergoeding voor andere noodzakelijke kosten niet mogelijk is.
  • Bij aanvragen wordt gekeken of sprake is van onvoorziene en onvermijdelijke terugval in het inkomen en naar draagkracht. Vermogen, dat vast zit in de eigen woning en pensioenen wordt buiten beschouwing gelaten. Over een vrijstellingsgrens wordt nog gesproken.
  • De middelen voor TONK worden in twee tranches via het gemeentefonds beschikbaar gesteld.
  • De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 gemeenten hun TONK-loketten zullen openen.

Gemeenten kunnen vanwege hun eigen beleidsruimte afwijken van deze contouren.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze maatregelen? Of ben je benieuwd welke voordelen dit voor jouw onderneming of voor jou als particulier kan bieden? De adviseurs van Van Zaken helpen jou graag. Je kunt contact met hen opnemen via 071 890 6066 of info@vanzaken.nl.

 

Bron: Ministerie van Financiën

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.