6 aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft 6 nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn aanvullend op de reeds bestaande coronamaatregelen als de TOZO, NOW en TOGS. De nieuw aangekondigde maatregelen geven financiële ruimte aan bedrijven, ondernemers en Nederlanders met een eigen woning.

Nieuwe belastingmaatregelen

Hieronder sommen we de nieuw aangekondigde maatregelen kort op om ze vervolgens stuk voor stuk toe te lichten.

  1. Verlagen van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
  2. Versoepeling van het urencriterium voor zelfstandigen
  3. Verruiming van de werkkostenregeling
  4. Invoering van een coronareserve in de vennootschapsbelasting
  5. Uitstel van de inwerktreding van het wetsvoorstel excessief lenen
  6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

1. Verlagen gebruikelijk loon

Directeur-grootaandeelhouders, van een besloten vennootschap (bv), die door de coronacrisis geconfronteerd worden met een omzetdaling mogen uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Deze verlaging moet in verhouding zijn met de omzetdaling. Als voordeel hoeft de bv nu minder loonheffing in te houden en af te dragen.

2. Versoepeling urencriterium

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium hebben recht op de ondernemersaftrek, waaronder de zelfstandigenaftrek. Regulier is het urencriterum 1225 per jaar. Dit is het minimumaantal uur dat een ondernemer aan zijn onderneming moet besteden om aanspraak te maken op de zelfstandigenaftrek. Om te voorkomen dat ondernemers dit recht verliezen is deze regeling aangepast. In de periode van 1 maart tot 31 mei 2020 gaat de belastingdienst ervan uit dat een ondernemer minimaal 24 uur per week heeft besteed aan zijn onderneming. Ook al als deze uren daadwerkelijk niet besteed zijn. Voor sterk seizoen afhankelijke ondernemers wordt ook geregeld dat ze onder deze versoepeling vallen.

3. Verruiming werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling voor onbelaste vergoedingen aan werknemers wordt eenmalig verhoogd van 1,7 naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom.

4. Coronareserve vennootschapsbelasting

Het is voor bedrijven mogelijk om bij de bepaling van de winst over 2019 rekening te houden met verliezen die bedrijven in 2020 verwachten. De coronareserve geldt alleen voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen en de coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019.

5. Uitstel wetsvoorstel excessief lenen

Het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen. Dit wetsvoorstel wordt een jaar uitgesteld, tot 1 januari 2023.

6. Betaalpauze hypotheekverplichtingen

Voor de aftrekbaarheid van hypotheekrente voor de eigen woning geldt sinds 2013 een aflosverplichting op de schuld. Kredietverstrekkers willen klanten de mogelijkheid bieden van een betaalpauze voor rente en aflossing van maximaal zes maanden. Anders dan volgens de wettelijke regeling hoeft de door de betaalpauze opgelopen aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te zijn ingelopen om verlies van renteaftrek te voorkomen. De achterstand kan worden ingelopen in de resterende looptijd van de lening. In plaats daarvan kan de klant ervoor kiezen om de resterende lening te splitsen. Dat maakt het mogelijk om de achterstand in een afwijkende periode in te lopen.

Meer informatie

Wilt u meer weten wat deze regelingen voor uw onderneming betekenen? Onze adviseurs helpen u graag bij alle vraagstukken. Zij zijn bereikbaar op info@vanzaken.nl of 071 890 6066.

Bron: Ministerie van Financiën

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.