Rapportage & verslaglegging

‘Stuur je onderneming, laat hem jou niet besturen’
Benjamin Franklin, Amerikaans staatsman

Als ondernemer neemt u dagelijks beslissingen. Vaak over operationele vraagstukken die snel opgelost moeten worden. Soms over vraagstukken die gaan over de toekomst van uw organisatie, zoals bijvoorbeeld uw huisvesting of investeringsagenda.

Om beslissingen te kunnen nemen is het belangrijk dat u precies weet waar uw onderneming staat:

  • Wat heeft u de afgelopen periode verdiend?
  • Wat zijn de belangrijkste kengetallen die uw onderneming kenmerken, zoals uw groei in omzet en volume?
  • Wat zijn uw belangrijkste kostenposten en hoe ontwikkelen die zich ten opzichte van uw omzet?
  • Wat is uw financiële ruimte, nu maar ook in de nabije toekomst?
  • Hoe presteert uw onderneming ten opzichte van andere bedrijven in de branche?

Managementinformatie in de vorm van jaarrapporten, maandrapportages, liquiditeitsprognoses en financiële kengetallen geeft antwoord op deze vragen.

Van Zaken stelt deze rapportages op periodieke basis voor u op, vergelijkt en interpreteert de gegevens en licht de belangrijkste conclusies en ontwikkelingen in een persoonlijk gesprek aan u toe. Zo staat u stevig aan het roer van uw eigen onderneming!

Peter het Lam:
+31(0)646014804
Fred van Lieshout:
+31(0)610351383
Ton Verbeek:
+31(0)654230388

E-mail: info@vanzaken.nl

K.v.K. Leiden 27340613
Beconnummer 585981

Postadres:
Postbus 166
2370 AD Roelofarendsveen

Bezoekadres:
Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen
Telefoon: 071 890 6066