Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’er, dit zijn de hoofdlijnen

De hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, dat heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet. Er moet een verplichte verzekering voor zelfstandigen komen, over de invulling hiervan heeft de Stichting van Arbeid advies uitgebracht. Volgens het UWV en de Belastingdienst, de beoogde uitvoerders van de regeling, is de uitvoering te complex.

Focus op haalbaarheid

Omdat een verplichte verzekering voor zzp’ers tegen arbeidsongeschiktheid van groot belang is, ligt de focus op wat wel haalbaar is. Het uitgangspunt is dan ook een eenvoudige verzekering voor iedereen die winst uit onderneming geniet, zonder uitzonderingen of keuzemogelijkheden en met een uniform premiepercentage. Daarbij wordt uitgegaan van een aan de WIA gelijke, uniforme wachttijd. De uitkering en claimbeoordeling vinden plaats op basis van de WIA. Waar dat niet lukt, wordt aansluiting gezocht bij de vroegere Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz). De hoogte van de uitkering is in principe gebaseerd op het inkomen van de zelfstandige in het kalenderjaar voorafgaand aan zijn eerste ziektedag. De uitkering is gemaximeerd op 100% van het wettelijk minimumloon.

Mogelijkheid tot één private verzekering

Stichting van de Arbeid adviseert het naast elkaar bestaan van publieke en private verzekeringen. Hierdoor krijgen zzp’ers de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten, die aansluit bij de individuele behoefte. De mogelijkheid van een opt-out voor de publieke verzekering zorgt ervoor dat een zelfstandige die meer dekking wil dan de publieke verzekering biedt, kan kiezen voor één private verzekering als hier de voorkeur naar uitgaat.

Of zelfstandigen toegang kunnen krijgen tot een bedrijfsarts en goede arbozorg wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan. Er moet voorkomen worden dat de kosten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering leiden tot een slechtere netto-inkomenspositie van de zelfstandige. Onderzocht wordt in welke mate verwacht mag worden dat zelfstandigen de te betalen premie kunnen doorberekenen aan hun opdrachtgevers. De minister ziet geen heil in het heffen van een verplichte bijdrage bij de opdrachtgever.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verplichte verzekeringen voor ondernemingen en zzp’ers? Onze adviseurs helpen u graag bij alle vraagstukken. Zij zijn bereikbaar op info@vanzaken.nl of 071 890 6066.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pilot webmodule DBA gestart

Pilot webmodule DBA gestart

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Hoe werkt de WBA en wat zijn de volgende stappen? Pilot webmodule De pilot van de webmodule bestaat uit een vragenlijst. Wanneer je deze vragenlijst invult, wordt direct...

read more
Checklist Belastingaangifte 2020

Checklist Belastingaangifte 2020

Vanaf 1 maart 2021 kun je weer jouw belastingaangifte over 2020 regelen. Weet jij wat je hiervoor moet doen? Maak gebruik van onze Checklist Belastingaangifte 2020 (download pdf). Persoonlijke gegevens (+ partner) Naam, adres, tel.nr, email Sofi/BSN nummer,...

read more

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen