Checklist Belastingaangifte 2020

Vanaf 1 maart 2021 kun je weer jouw belastingaangifte over 2020 regelen. Weet jij wat je hiervoor moet doen? Maak gebruik van onze Checklist Belastingaangifte 2020 (download pdf).

Persoonlijke gegevens (+ partner)

 • Naam, adres, tel.nr, email
 • Sofi/BSN nummer, geboortedatum, rek.nr.

* Is uw persoonlijke situatie in 2020 anders dan in 2019?

Voor gehuwden:

 • Heel 2020 gehuwd? Ja/Nee
 • Gehuwd in 2020? Vanaf ……………
 • In 2020 gescheiden of verzoek hiervoor ingediend? Ja/Nee

Voor ongehuwden:

 • Woonde u heel 2020 samen? Ja/Nee
 • Bent u beiden heel 2020 op hetzelfde woonadres ingeschreven? Ja/Nee
 • Bent u gaan samenwonen? Ja/Nee
 • Bent u uit elkaar gegaan? Ja/Nee

Kinderen:

 • Thuiswonende kinderen? Zo ja, voorletters, geboortedatum en BSN nummer

Aanslagen (indien aanwezig) meesturen

 • Voorlopige aanslag 2020
 • Beschikkingen Toeslagen 2020
 • Beschikkingen Toeslagen 2020
 • Kopie aangifte vorig jaar (2019), enkel indien Van Zaken dit jaar voor het eerst uw aangifte verzorgt
 • Aangiftebrief 2020 (niet verplicht) (verzoek tot aangifte doen van de Belastingdienst, als deze naar u is verstuurd)

Werk & overige inkomsten

 • Ál uw jaaropgaven 2020 (huidig werk, uitkering, pensioen en/of lijfrente)
 • Tevens jaaropgaven van eventueel afgekochte (kleine) pensioenen, opgebouwd bij oude werkgever(s)
 • Woon/werkverkeer met openbaar vervoer?
 • Andere neveninkomsten? Zo ja, graag opgaaf inkomsten en betaalde kosten
 • Levensloopverlof opgenomen? Ja/Nee
 • Alimentatie ontvangen voor uzelf? Zo ja, bedrag en NAW betalende partner

UPO (Uniform Pensioenwaarde Overzicht) of, indien er sprake is van een lijfrentepolis, een overzicht daarvan.

Eigen woning

 • WOZ-waarde per 01-01-2020 (peildata 01-01-2019)
 • Betaalde hypotheekrente 2020
 • Bij aflossing: schuldverloop

Heeft u een woning verkocht of gekocht?

 • Kopie afrekening van de notaris
 • Taxatiekosten voor lening
 • Sinds wanneer heeft u een nieuwe woning? heeft u een hogere hypotheek genomen? Ja/Nee
 • Heeft u een extra aflossing gedaan? Ja/Nee

Heeft u een tweede woning, monumentenpand of andere onroerende zaken?

Woning aangekocht/verkocht in 2020:

 • WOZ-waarde van 2020 (peildata 01-01-2019)
 • Jaaroverzicht van de hypotheek 2020
 • Notarisafrekening
 • Kosten die niet op de notarisrekening staan, bijv. taxatie, maar waar wel een factuur van is

Overige bezittingen & schulden, inclusief buitenland

Alleen opgeven indien uw vermogen méér bedraagt dan € 30.846 (alleenstaand)

 • Opgaaf saldo álle bank- en girorekeningen per 1 januari 2020
 • Overzicht van de waarde van effecten en andere beleggingen, incl. ingehouden dividend belasting
 • Andere bezittingen?
 • Schulden per 1 januari 2020

Bijzondere aftrekposten

 • Ziektekosten welke u zelf heeft voldaan? (en dus niet vergoedt door zorgverzekeraar)
 • Scholingskosten voor uzelf/echtgenoot, indien deze meer bedragen dan € 250,- ?
 • Alimentatie betaald aan ex-echtgento(o)t(e)?
 • In 2020 betaalde lijfrentepremies, graag met (kopie)polis
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Graag met (kopie)polis
 • Giften gedaan aan ANBI-instelling?

Download de checklist

Voor het opstellen van je belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om je te helpen bij het volledig aanleveren van deze gegevens is deze checklist opgesteld. Download de pdf-versie van onze Checklist Belastingaangifte 2020.

Indien je ons de opdracht geeft voor de aangifte, dan verzoeken wij je de documenten en/of gegevens erbij aan te leveren. Je kunt contact opnemen met onze adviseurs via 071 890 6066 of info@vanzaken.nl.

 

 

Corona-update: voor particulieren en het mkb

Corona-update: voor particulieren en het mkb

Zowel voor particulieren als voor ondernemers gelden verschillende versoepelingen en maatregelen. Wij praten je graag bij over het laatste nieuws.  Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden Ondernemers kunnen op verzoek automatisch drie maanden uitstel van...

read more
Eindejaarstip: vrije ruimte WKR tijdelijk opnieuw verhoogd

Eindejaarstip: vrije ruimte WKR tijdelijk opnieuw verhoogd

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020....

read more
Vertraging aanpak schijnzelfstandigheid zzp’ers

Vertraging aanpak schijnzelfstandigheid zzp’ers

De Belastingdienst en de inspectie zouden vanaf 1 januari weer streng controleren op de inzet van zzp'ers. Nu zal dat op z'n vroegst op 1 oktober zijn.  Kritiek zzp'ers Er is veel kritiek op de inzet van zzp'ers. Vaak zijn ze in naam zelfstandig ondernemer, maar...

read more

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen