Investering in 2019 of 2020?

Maak optimaal gebruik van de kleinschaligheidsaftrek en betaal zo min mogelijk belasting. Hoe werkt dat? Want, als de investeringsaftrek in 2020 hoger is, schuif je een investering natuurlijk liever door naar volgend jaar. Andersom pak je die aftrek het liefst nog mee in 2019. Wat is wijsheid en hoe staan de zaken ervoor?

Wat is een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? 

Je kunt als ondernemer in aanmerking komen voor een KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) wanneer je in een boekjaar investeert. Het bedrag van de investeringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in één jaar. De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten wel geschikt zijn voor de investeringsaftrek.

Bedragen van de kleinschaligheidsaftrek*

Vanaf

Tot en met

Bedraagt de KIA in 2019

€ 0

€ 2.300

€ 0

€ 2.301

€ 57.321

28% van het investeringsbedrag

€ 57.322

€ 106.150

€ 16.051

€ 106.151

€318.449

€ 16.051 minus 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 106.150 te boven gaat

€ 318.449

€ 0

*de bedragen en percentages voor 2020 zijn nog niet bekend. De kans dat ze substantieel afwijken van 2019 is erg klein.

Enkele voorbeelden om je verder te helpen

Splitsen

Wanneer jij als ondernemer een bedrijfsinvestering doet van € 100.000 krijg je een KIA van € 16.051. Zou jij deze investering over twee jaar verdelen levert dit jouw meer investeringsaftrek op. Je krijgt beide jaren over de € 50.000 een KIA van 28%, wat jouw € 28.000 oplevert. Een extra aftrek van € 11.949! Het opsplitsen van investeringen kan dus in jouw voordeel werken, wanneer je beiden jaren ruim over de tweeduizend investeert.

Samenvoegen

Buiten het opsplitsen kan het samenvoegen van investeringen ook meer investeringsaftrek opleveren. Zo is het slim om de nodige investering in één jaar te doen, zodat de uitgave boven de € 2.300 is. Onder dit bedrag heb je namelijk geen recht op een KIA.  

Uitstellen

Mocht jouw investering niet direct van belang zijn, kan het ook helpen om het uit te stellen tot het komende jaar. Bij een investering boven de 106.150 krijgt het bedrag boven het maximum een aftrek van 7,56%. Dit levert jouw minder KIA op en werkt dus in jouw nadeel.

Wat werkt voor jou?

Splitsen, samenvoegen of uitstellen? De adviseurs van Van Zaken helpen jou bij deze investeringskeuze. Neem contact met hen op via 071 890 6066 of info@vanzaken.nl.

Bron: Belanstingdienst.nl, tips en advies belastingen

Checklist Belastingaangifte 2020

Checklist Belastingaangifte 2020

Vanaf 1 maart 2021 kun je weer jouw belastingaangifte over 2020 regelen. Weet jij wat je hiervoor moet doen? Maak gebruik van onze Checklist Belastingaangifte 2020 (download pdf). Persoonlijke gegevens (+ partner) Naam, adres, tel.nr, email Sofi/BSN nummer,...

read more
Corona-update: voor particulieren en het mkb

Corona-update: voor particulieren en het mkb

Zowel voor particulieren als voor ondernemers gelden verschillende versoepelingen en maatregelen. Wij praten je graag bij over het laatste nieuws.  Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden Ondernemers kunnen op verzoek automatisch drie maanden uitstel van...

read more
Eindejaarstip: vrije ruimte WKR tijdelijk opnieuw verhoogd

Eindejaarstip: vrije ruimte WKR tijdelijk opnieuw verhoogd

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020....

read more

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen

Adres:

Veenderveld 76
2371 TW Roelofarendsveen