Hulp nodig?

U wilt voor uzelf beginnen en heeft een goed doordacht ondernemersplan. Maar weet u ook waar uw plan aan moet voldoen om externe financiering te krijgen? Van Zaken helpt in de eerste fase van uw bedrijf graag met uw financieringsvraagstukken, winst- en liquiditeitsprognoses. Zo gaat uw onderneming goed voorbereid van start! Wanneer uw onderneming blijft groeien kan de aangifte van uw belasting, de administratie en de rapportage en verslaglegging hiervan veel tijd kosten. Van Zaken neemt dit werk graag uit handen, adviseert u over de juiste financiële beslissingen en helpt bij uw boekhouding. Zo houdt u meer tijd over om te ondernemen.

Grote veranderingen in de boekhouding van de agrarische ondernemers

Vanaf 1 januari is de btw-landbouwregeling afgeschaft. Dit brengt grote veranderen te weeg voor de boekhouding en administratie van landbouwers, tuinbouwers, bosbouwers, veehouders en veehandelaren.

Gevolgen afschaffing btw-landbouwregeling hobbyboeren
Naar verwachting zullen vooral de kleinere agrarische ondernemers nadelen ondervinden van de afschaffing. Vanaf 2018 is iedere agrariër verplicht om btw in rekening te brengen bij hun afnemers en vervalt de forfaitaire teruggave van 5,4% btw. Dit heeft nadelige gevolgen heeft voor u als ondernemer uw concurrentiepositie en inkomsten.

Btw-aangifte en administratie
Voor het eerst moeten de agrariërs een btw-administratie bijhouden, én ieder kwartaal de aangifte van de omzetbelasting indienen. Het is van belang dat u als ondernemer uw administratie goed bijhoudt. Doet u dit als ondernemer niet, dan kan dit beboet worden met vooraf bepaalde sancties.
Zo kan het verkeerd opstellen van een verkoopfactuur per factuur beboet worden met €5.278,-. Daarnaast kan het foutief inboeken van een inkoopfactuur leiden tot het weigeren van recht op aftrek. De financiële noodzaak om de administratie op orde te hebben is hierdoor groot.

Btw-voordelen
Naast de nadelen kan de nieuwe regeling ook voordelen met zich meebrengen. De investeringen in roerende zaken van 2014 tot 31 december 2017, kunnen dit jaar geld opbrengen. Op deze reeds gemaakte investering(en) kan 20% van de betaalde btw terug gevorderd worden. Het totaalbedrag van deze investering(en) mag in één keer in de eerste btw-aangifte van 2018 teruggevraagd worden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over wat deze wijzigingen voor u beteken? Neem vrijblijvend contact op met de adviseurs van Van Zaken via 071-8906066 of info@vanzaken.nl.

Bron: www.btwadvies.com